Liên hệ qua email

  • Bất động sản Kim house

  • S38-2 Sky Garden 3, Phạm Văn Nghị street, Phú Mỹ Hưng, District 7, HCM
  • 0938-549-771
  • bds.kimhouse@gmail.com
  • Working time:From Monday to Saturday (8am to 7pm)
    Sunday: please call us