Công ty Bất Động Sản Kim House đã có 09 năm kinh nghiệm môi giới trong lĩnh vực Cho Thuê và Mua Bán căn hộ cao cấp ở PMH và Quận 2.

Văn phòng chúng tôi gần khu căn hộ cao cấp Green Valley, Scenic Valley,… nên chúng tôi sẽ có nhiều sản phẩm Green Valley, Scenic Valley hay Happy Valley với giá bán hoặc giá thuê tốt nhất trên thị trường.

Kim House Real Estate has over 9 years of experience working in the field of brokerage leasing and selling all luxury apartments in Phu My Hung and District 2.

We have many customer come from different countries such Korean, Singapore, Philipin, Malaysia, Chinese, Taiwan, Indian, US, Australia, Russian, …in which Korean customer occupied up to 70% of our customers.

Please give me a chance to take you a tour Free to view the apartment, villa or office.

Looking forward to hearing from you soon!  Thank you so much!

안녕하십니까

저희 Kim’s House 는 Phu My Hung 및 2군에 고급 아파트를 중개하는 분야에서 9년 이상의 경력 및 노하우를 가지고 있습니다

아울러, 저희는 한국, 싱가포르, 필리핀, 말레이시아, 중국, 대만, 인도, 미국, 호주, 러시아 등 여러 나라에서 온 고객분들이 주를 이루며, 한국 고객의 경우 70% 이상을 차지하고 있습니다

아파트, 별장 또는 사무실등 소개를 드릴 기회를 주시면 최선을 다해 모시도록 하겠습니다

만나 뵙기를 기대하겠습니다

감사합니다